har du tillräckligt bra ventilation?

Ett väl fungerande ventilationssystem är anpassat efter rätt ändamål och rätt antal personer som ska vistas regelbundet i bostaden/lokalen. För att uppfylla dagens krav på ventilation ska den fungera väl, den ska ge frisk luft till rätt temperatur och det utan att orsaka störande ljud eller orsaka drag. Den får inte heller använda mer energi än nödvändigt, istället ska den hushålla med energi och på så sätt bidra till att spara pengar. Låter det för bra för att vara sant? Kontakta oss och få hjälp med att optimera din ventilation!

hur fungerar ftx?

Det finns tre olika typer av ventilationssystem:

  • S - Självdragsventilation som var normalt i hus byggda före 1960.
  • F - Mekanisk frånluftsventilation som var vanligt i hus från 60-talet och fram till 2012 då nya krav på energihushållning trädde i kraft.
  • FT - Mekanisk till och frånluft utan återvinning vilket är mindre vanligt pga höga driftskostnader.
  • FTX - Mekanisk till och frånluft med återvinning som började användas från slutet av 70-talet och är den idag mest energieffektiva ventilationslösningen.

Med ett modernt FTX-system kan upp till 86% av energin i frånluften återvinnas och användas till att värma upp luften som kommer in i huset vilket ger ett komfortabelt inomhusklimat som spar energi och ger bättre hälsa då uteluften filtreras genom fina filter. Det fungera så här:

  • Hjärtat i ett FTX-system är ventilationsaggregatet, det kan vara placerat på vinden, i en tvättstuga, i köket ovan spis eller på annan lämplig plats. 
  • Luften i bostaden sugs ut via ventilationskanaler, ut från de utrymmen i huset där luften är sämst, så som toaletter, tvättstuga och kök.
  • Den varma luften filtreras och passerar den roterande värmeväxlaren som lagrar energin.
  • Frisk och kall uteluft filtreras och leds via värmeväxlaren där energin överförs och luften värms upp.
  • Den friska, uppvärmda och filtrerade luften återförs till huset via sovrum och vardagsrum där vi spenderar mest tid.

 LÄR DIG MER - klicka här..

Kontakta oss

ventilation och hälsa-hör det ihop?

Ungefär 40 % av alla barn har problem med astma eller allergi. Genom att förse din bostad med bra ventilation kan du halvera risken att Ditt barn får dessa sjukdomar.

LÄR DIG MER - klicka här...

NÄR KRÄVS BYGGANMÄLAN FÖR ÄNDRING AV VENTILATION?

Det krävs anmälan till byggnadsnämnden för installation eller väsentlig ändring av en anordning för ventilation i byggnader. Ändringar av ventilation kan också i vissa fall väsentligt påverka brandskyddet i en byggnad, och även i de fallen krävs anmälan till byggnadsnämnden.

I våra offerter för nyinstallation av FTX-system räknar vi in kostnad för OVK-besiktning. Besiktningen görs i samband med att vår installation är klar. Vi hjälper gärna våra kunder att göra bygglovsanmälan, men eventuella kostnader för detta står kunden själv för. Bygglovsanmälan ska vara gjord innan installationen genomförs.

Det behövs ingen anmälan för att ändra från självdrag till mekanisk frånluft eller för utbyte av ett redan installerat FTX-aggregat.

Läs mer om bygglovsanmälan - klicka här...

Klicka på bilden ovan och läs mer om Swegons bostadsaggregat - CASA

Klicka på bilden ovan och läs mer om Systemairs bostadaggregat - SAVE

Klicka på bilden ovan och läs mer om ventilation på www.svenskventilation.se