Företagskunder

Vi hjälper dig som företagare, fastighetsförvaltare, byggföretag, förskola/skola m.fl med olika ventilationsåtgärder.

  • Tjänster enligt Entreprenadavtalen AB och ABT
  • Montering av kanalsystem, don, fläktar mm.
  • Injustering av luftflöden
  • OVK
  • Service
  • Lokalanpassning
  • Service av anläggning
  • Utbyten av fläktar, aggregat, komponenter mm

Vad vi gör

Från projekt till färdig anläggning

På företaget finns en bred kunskap och vi är med hela vägen, från första kontakt till färdigt projekt. Vi är stolta över att kunna erbjuda snabb service.

När du arbetar/anlitar oss så kan du vara säker på att vi har en personlig kontakt med dig både under projektets gång och efter avslut.

TEAM Sydvent

Vårt företag genomsyras av ett personligt engagemang och hög kvalitet. Vi är ett familjärt och lokalt företag där beslutsvägarna är korta. Det gör det enkelt både att samarbeta med oss men även att jobba hos oss.

Alla typer av projekt

Vi på Sydvent tar den roll som våra kunder har behov av, från småhus till kommersiella fastigheter. Vi har höga ambitioner när det gäller flexibilitet, samarbete och kostnadseffektivitet.

Framtiden

Vi ingår nu i Free2Move Holding som förutom Sydvent även äger Free2Move AB som har en unik kompetens av att skapa uppkoppling, smart styrning och säker kommunikation till fastighetens alla enheter. Genom detta kan vi erbjuda oändliga möjligheter till integration mellan fastighetsteknisk utrustning och befintliga IT system. I koncernen ingår även Solortus AB som levererar och installerar kompletta och nyckelfärdiga solcellsanläggningar med högsta kvalitet