Hur gör man rent ventilation?

Dec 14, 2022

Ett ventilationssystem består av ventilationskanaler, invändiga don, ytterväggsventiler och en köksfläkt med antingen kolfilter eller egen imkanal. Det finns också någon sorts frånluftsfläkt eller ett större aggregat. I ventilationskanalerna samlas damm och smuts. Det finns inga krav på att man är tvungen att rengöra ventilationskanalerna men det är en rekommendation att få det utfört regelbundet. Rekommendationen brukar ligga på vart 4:e år. Ju mer damm och smuts det samlas i kanalerna, desto mer behöver fläkten/aggregatet jobba för att suga luft. Det drar mer energi när kanalerna är igensatta, luftombytet blir sämre och i dammet samlas det bakterier, svamp-porer, virus mm.

Imkanalen däremot har du som fastighetsägare ett ansvar att utföra. Det var tidigare ett lagkrav och låg på kommunens ansvar och det var sotarna som utförde detta. Detta är av brandsäkerhetsskäl. Det är alltså köksfläkten och dess imkanal som samlar mycket fett och smuts. Hur ofta den bör göras rent varierar ju beroende på hur mycket och vilken typ av mat som tillagas i köket.

När vi gör rent ventilationssystemet så använder vi oss av en dammfälla ( specialdammsugare ) som vi kopplar mot kanalsystemet. Vi kopplar alltså ifrån er frånluftsfläkt/aggregat, vi sätter igen de invändiga donen och suger rent kanalen. All smuts lossnar och vi får ned det i vår dammfälla. Smutsen tar vi med oss och tömmer på rätt sätt. Om vi behöver borsta i kanalerna så har vi speciella borstar till det som vi får loss smuts och damm med. Vi gör sedan rent de invändiga donen och kontrollerar så att det inte har fastnat smuts i eventuella ytterväggsgaller. Vi kontrollerar sedan er frånluftsfläkt/aggregat och gör rent den. Vi utgår från det serviceprotokoll som leverantören för er fläkt/aggregat har angivit. Imkanal och köksfläkt gör vi rent med ett specialmedel som effektivt löser smuts och fett. Efteråt luktar det fräscht och gott.

Om du har ett större aggregat som har filter så behöver vi veta vilken modell det är när du beställer tjänsten. På varje aggregat ska det finnas en etikett med märke och serienummer. Dessa uppgifter behöver vi veta för att kunna få fram rätt filter.

Något att ha koll på – en del företag ringer runt för att boka upp dessa tjänster med bostadsägare och vissa säger att det är ett lagkrav. Men det finns inga tvingande lagar för att göra rent ventilationskanalerna, bara rekommendationer. Det ansvar som finns ligger på fastighetsägaren och det gäller enbart rengöring av fläktkåpa och imkanal.

Om ni är en Samfällighetsförening eller en BRF t.ex, så kan vi ofta ge lite rabatt på dessa tjänster om vi kan boka flera lägenheter/villor vid samma tillfälle.

Kontakta oss för information om dessa tjänster eller boka direkt via hemsidan under respektive tjänst.