Vad är ett bra inomhusklimat?

Dec 14, 2022

Ventilationens uppgift är att ge frisk luft inomhus, luft som vi mår bra av. Den ska ta bort gammal, dålig luft och den ska ta in ren, frisk luft till bostaden. I en bostad innebär det att man tar in luft i de rum där folk vistas regelbundet såsom sovrum och vardagsrum, medan utrymmen där man är kortare tid kan genomströmmas av luften från de andra rummen. Den smutsiga luften tas bort från de rum där föroreningarna är störst, dvs kök, badrum och andra våtutrymmen.

Ett bra inomhusklimat tar också hänsyn till värme och luftfuktighet. Om inomhusluften känns torr så är det oftast lite för varmt inne luftfuktigheten minskar. För att vi människor ska uppleva inomhusklimatet som behagligt så ska luftfuktigheten ligga på ca 55-60 %. Många av dagens moderna FTX-aggregat har inbyggda sensorer för att justera fläktarna så att rätt luftfuktighet alltid bibehålls. När vi då duschar, tvättar, hänger tvätt eller är fler personer än vanligt i bostaden så ökar aggregatet fläkthastigheten tills fuktigheten är nere på den nivå som aggregatet är inställt på

I våra bostäder finns olika lösningar beroende på när och hur huset har byggts. De olika system som finns är Självdrag, Mekanisk frånluft, Mekanisk till- och frånluft samt Ventilation med värmeåtervinning – det som kallas för FTX.

Ventilationssystemet ska vara anpassat till byggnaden men det är också viktigt att den anpassas efter krav om tillräckligt god luftkvalitet och innemiljö i övrigt. Med dagens moderna FTX-aggregat kan man utnyttja värmeåtervinning och det finns möjlighet att behovstyra luftflödena. Båda dessa funktioner minskar energianvändningen och därmed också de löpande driftskostnaderna för huset.

Upplever du något av följande problem så kan det vara dags att se över din ventilation hemma.