Att tänka på vid byte av ventilation

Dec 14, 2022

Ett ventilationssystem är en långsiktig investering som under lång tid ska producera ett hälsosamt inomhusklimat för dig, din familj och ditt hus. Det är därför viktigt att det projekteras och installeras av ett kompetent ventilationsföretag.

Det finns idag en stor mängd ventilationsaggregat från slutet av 1970-talet och framåt i våra villor och lägenheter som fortfarande troget levererar frisk inomhusluft och transporterar bort den förbrukade och fuktiga luften ut ur bostaden. Men förr eller senare kommer dessa aggregat behöva bytas ut mot modernare och mindre energikrävande aggregat. När dessa äldre aggregat går sönder lönar det sig i de flesta fall inte att reparera dom jämfört mot att investera i ett nytt.

Dagens moderna FTX-aggregat, dvs till- och frånluftsaggregat med återvinning har utvecklats enormt de senaste åren med framförallt lägre energiförbrukning, högre verkningsgrad samt intelligenta behovsstyrningsfunktioner som hela tiden anpassar ventilationen beroende på luftkvalitén på inomhusluften och fukthalten i bostaden. Genom att uppdatera din ventilation till den senaste tekniken kan du återvinna och spara betydligt mer energi än tidigare, säkerställa en frisk luftkvalitét, minimera förhöjd fukthalt med mögelproblem som följd, njuta av en lägre ljudnivå samt uppleva ett bättre inomhusklimat med ett intelligent helautomatiskt styrsystem.

Några saker att tänka på vid utbyte av befintligt aggregat: