Rengöring 4 – Rengöring av luftvärmepumpar

En luftvärmepump består av 2 delar (eller fler). En utomhusdel samt en eller flera inomhusdelar. För att din luftvärmepump inte ska tappa sin kapacitet eller effektivitet krävs det att du rengör den emellanåt. Stora mängder luft passerar genom värmepumpen varje dag och det leder till att mycket smuts, fett och partiklar fastnar i systemet. Du kan göra enklare rengöring till en del av din städrutin. En grundlig rengöring behöver du utföra åtminstone vartannat år. Om du slarvar med detta så riskerar du att förkorta livslängden på din värmepump. Rengöringen är också viktig för att förhindra bakterie-, svamp- och algtillväxt.

Dammtorka innerdelen en gång i veckan för att få bort den ytliga smutsen. Undvik att använda dammsugaren.Värmepuimpens filter kommer du åt genom att öppna luckan på framsidan av innerdelen. Ta ut filtret och dammsug det noga. När filtret verkar slitet är det dags att köpa ett nytt. Använd alltid filter som är anpassat till din värmepump.

Om någon i hushållet röker eller om luftvärmepumpens innerdel ligger nära köket så är det lätt att röl och matos fastnar i lamellerna och bildar en fet yta. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en fackman för en mer omfattande rengöring en gång per år. I annat fall kan det räcka med service vartannat år, förutsatt att ditt garantiavtal inte säger något annat.

Utedelen bör du regelbundet torka av med fuktig trasa för att ta bort smuts och pollen. Kontrollera så att det inte ligger skräp vid dräneringshålet vilket kan hindra kondensvätska att från rinna ut. Ibland fastnar löv och snö i pumpen och det måste tas bort. Kontrollera också regelbundet att det inte fastnat något i luftinsläppet. Det finns väderskydd att köpa som man kan sätta upp som skydd för utedelen.

Detta ingår:

N

Komplett rengöring av både ute- och innerdel.

N

Funktionskontroll

PRIS efter rot: 2.495 kr

I priset ingår framkörningsavgift 100 kr

Andra tjänster

Några andra frågor?