Utbyte av frånluftsfläkt på tak – med rengöring

När din frånluftsfläkt på taket/boxfläkt på vinden har gjort sitt så behöver den bytas ut. Om du då samtidigt passar på att beställa rengöring av ditt ventilationssystem så vet du att du har skapat de bästa förutsättningarna för att din nya takfläkt ska fungera optimalt i många år.

När du bokar denna tjänst behöver vi veta vilken typ av frånluftsfläkt/boxfläkt du har nu. Vi behöver veta diametern på anslutningen och om det är cirkulär eller kvadratisk anslutning. Om du inte har dokumentationen kvar eller tillgänglig på fläkten så kan det räcka med att du tar ett foto från så nära håll som du kommer åt. Vi behöver också veta åtkomsten till taket och hur högt det är upp till fläkten. Ibland sitter fläkten så högt upp och otillgängligt för stege att skylift behövs.

Detta ingår:

  • Vi rensar imkanalen och gör rent köksfläkten. Om du har en kolfilterfläkt så finns det ingen imkanal. Däremot så kan ditt kolfilter behöva bytas ut om det är slitet. Men vi gör rent det som sitter i fläkten med vårt specialmedel.
  • Vi borstar rent alla frånluftskanaler och suger bort allt damma och smuts med vår dammfälla.
  • Vi gör rent invändiga don och de ytterväggsventiler som vi enkelt kommer åt.
  • Arbetskostnad för utbytet av din takfläkt. Det finns tillfällen då vi inte går upp på tak, det beror på extremt väder och risk för halka på taken. Om vår servicekille bedömer situationen som farlig just den dagen så bokar vi in ytterligare besök då vi tar enbart takfläkten. Detta är väldigt sällsynt här i Skåne, men det förekommer.

Tillkommer:

  • Pris på fläkt tillkommer beroende på vilken modell som behövs. För utbyte av fläkt med EC-motor kan det behövas en elektriker för inkoppling. Eventuell styrpanel tillkommer. Om fläkten sitter så högt upp så vi bedömmer att skylift måste användas så tillkommer hyra för denna.
Utbyte av frånluftsfläkt på tak Kronor
Frånluftfläkt Begär offert
Rengöring efter byte 1960 (Efter rot)

Boka ett besök

Andra tjänster