Kanalrensning FTX system

KANALRENGÖRING: Rengöring av frånluftskanaler bör också utföras regelbundet då det samlas mycket damm och smuts i dessa kanaler. Rekommendationen brukar ligga på vart 4:e år. Samtidigt som man rengör kanalerna så passar man på att göra rent invändiga don och utvändiga friskluftsventiler samt frånluftsfläkten.

När vi gör rent ventilationssystemet så använder vi oss av en dammfälla (specialdammsugare) som vi kopplar mot kanalsystemet. Vi kopplar alltså ifrån er frånluftsfläkt och sätter igen de invändiga donen med tillfälliga lock. Sedan borstar vi kanalerna med våra specialborstar och suger rent kanalen. All smuts lossnar och vi får ned det i vår dammfälla. Smutsen tar vi med oss och tömmer på rätt sätt. Vi gör sedan rent de invändiga donen och kontrollerar så att det inte har fastnat smuts i eventuella ytterväggsgaller. Vi kontrollerar sedan ert ftx-aggregat och gör rent den enligt tillverkarens servicebok. I alla aggregat sitter det filter som måste bytas ut. När ni bokar denna tjänst behöver vi veta vilken typ av aggregat ni har. Vi vill gärna ha serienumret också, då kan vi beställa hem rätt sort filter. Storleken på filter kan variera inom samma modellserie beroende på tillverkningsår. Imkanal och köksfläkt gör vi rent med ett specialmedel som effektivt löser smuts och fett. Efteråt luktar det fräscht och gott.

Detta ingår:

  • Vi rensar imkanalen och gör rent köksfläkten. Om du har en kolfilterfläkt så finns det ingen imkanal. Däremot så kan ditt kolfilter behöva bytas ut om det är slitet. Men vi gör rent det som sitter i fläkten med vårt specialmedel.
  • Vi borstar rent alla frånluftskanaler och suger bort allt damma och smuts med vår dammfälla.
  • Vi gör rent invändiga don och de ytterväggsventiler som vi enkelt kommer åt.
  • Vi ser över och gör rent ftx-aggregatet och byter filter. Kostnad för filter tillkommer eftersom det varaier mycket i pris beroende på vilket aggregat man har.
Kanalrensning FTX system Kronor
Efter rot 2895

Boka ett besök

Andra tjänster