Kanalrengöring mekanisk frånluft

KANALRENGÖRING: Rengöring av frånluftskanaler bör också utföras regelbundet då det samlas mycket damm och smuts i dessa kanaler. Rekommendationen brukar ligga på vart 4:e år. Samtidigt som man rengör kanalerna så passar man på att göra rent invändiga don och utvändiga friskluftsventiler samt frånluftsfläkten.

När vi gör rent ventilationssystemet så använder vi oss av en dammfälla (specialdammsugare) som vi kopplar mot kanalsystemet. Vi kopplar alltså ifrån er frånluftsfläkt och sätter igen de invändiga donen med tillfälliga lock. Sedan borstar vi kanalerna med våra specialborstar och suger rent kanalen. All smuts lossnar och vi får ned det i vår dammfälla. Smutsen tar vi med oss och tömmer på rätt sätt. Vi gör sedan rent de invändiga donen och kontrollerar så att det inte har fastnat smuts i eventuella ytterväggsgaller. Vi kontrollerar sedan er frånluftsfläkt och gör rent den. Imkanal och köksfläkt gör vi rent med ett specialmedel som effektivt löser smuts och fett. Efteråt luktar det fräscht och gott.

Detta ingår:

  • Vi rensar imkanalen och gör rent köksfläkten. Om du har en kolfilterfläkt så finns det ingen imkanal. Däremot så kan ditt kolfilter behöva bytas ut om det är slitet. Men vi gör rent det som sitter i fläkten med vårt specialmedel.
  • Vi borstar rent alla frånluftskanaler och suger bort allt damma och smuts med vår dammfälla.
  • Vi gör rent invändiga don och de ytterväggsventiler som vi enkelt kommer åt.
  • Vi ser över och gör rent frånluftsfläkten. (tak- eller boxfläkt). Det finns tillfällen då vi inte går upp på tak, det beror på extremt väder och risk för halka på taken. Om vår servicekille bedömer situationen som farlig just den dagen så bokar vi in ytterligare besök då vi tar enbart takfläkten. Detta är väldigt sällsynt här i Skåne, men det förekommer.
Kanalrengöring mekanisk frånluft Kronor
Efter rot 2495

Boka ett besök

Andra tjänster