Installation av komplett FTX-system

Om du vill byta ut ditt nuvarande system ( självdrag eller mekanisk frånluft ) till ett FTX-system så hjälper vi dig hela vägen från projektering till OVK-besiktning. Vi kommer ut till dig för ett kundbesök för att se vilka förutsättningar som finns i din bostad. Du får sedan en offert på en komplett installation av FTX-systemet. I våra offerter tar vi med allt, detta ingår i våra beräkningar:

  • Aggregat med kontrollpanel
  • Komplett kanalsystem med ljuddämpare, gaveldon eller takhuv, isolering, invändiga don
  • Imkanal om det inte redan finns en separat sådan i bostaden
  • Etablering och arbetskostnad
  • Håltagning
  • Resor
  • Projekterad ventilationsritning, baserad på grundritning som du tillhandahåller
  • Kontrolldokument som ska skickas in till kommunen vid bygganmälan
  • Injustering av luftflöden vid färdig installation
  • OVK-besiktning efter färdig installation

Om du inte har en grundritning på ditt hus så kan det finnas hos byggnadsnämden i din kommun. Om det inte finns så kommer vi ut och mäter upp huset själva så vi kan göra en ritning. Om du bygger nytt så är det bra att ta med ventilationen i planeringen redan från början. Då kan vi vara med på rätt sätt i hela byggprocessen så att kanalerna som ska dras på vinden kommer på plats från början t.ex. Fakturering kan göras i delmoment. Vi erbjuder våra kunder serviceavtal, läs mer om det här ( länka )

Välkommen att boka ett kundbesök för fri offert!

Installation av komplett FTX-system
BOKA KUNDBESÖK FÖR FRI OFFERT

Boka ett besök

Andra tjänster