Att tänka på vid byte av ventilation

Dec 13, 2022 | Guider

Ett ventilationssystem är en långsiktig investering som under lång tid ska producera ett hälsosamt inomhusklimat för dig, din familj och ditt hus. Det är därför viktigt att det projekteras och installeras av ett kompetent ventilationsföretag.

Det finns idag en stor mängd ventilationsaggregat från slutet av 1970-talet och framåt i våra villor och lägenheter som fortfarande troget levererar frisk inomhusluft och transporterar bort den förbrukade och fuktiga luften ut ur bostaden. Men förr eller senare kommer dessa aggregat behöva bytas ut mot modernare och mindre energikrävande aggregat. När dessa äldre aggregat går sönder lönar det sig i de flesta fall inte att reparera dom jämfört mot att investera i ett nytt.

Dagens moderna FTX-aggregat, dvs till- och frånluftsaggregat med återvinning har utvecklats enormt de senaste åren med framförallt lägre energiförbrukning, högre verkningsgrad samt intelligenta behovsstyrningsfunktioner som hela tiden anpassar ventilationen beroende på luftkvalitén på inomhusluften och fukthalten i bostaden. Genom att uppdatera din ventilation till den senaste tekniken kan du återvinna och spara betydligt mer energi än tidigare, säkerställa en frisk luftkvalitét, minimera förhöjd fukthalt med mögelproblem som följd, njuta av en lägre ljudnivå samt uppleva ett bättre inomhusklimat med ett intelligent helautomatiskt styrsystem. 

Några saker att tänka på vid utbyte av befintligt aggregat:

  • Det bästa är om det nya aggregatets kanalanslutningar passar direkt i det befintliga kanalsystemet. Det underlättar och snabbar upp arbetet med bytet (tilluft, frånluft, avluft och uteluft). 
  • Jämför energiförbrukningen och värmeåtervinningen: du får då en god uppfattning om hur mycket pengar du kan spara genom att byta ut det gamla aggregatet.
  • Det är stor skillnad i ventilationsaggregatens ljudnivåer. Ljudnivån har stor inverkan på boendekomforten, framförallt om aggregatet är installerat i bostadens innerutrymmen, t.ex ovan spis eller i tvättstuga.
  • För att ditt nya aggregat ska fungera optimalt är det viktigt att installationen görs på rätt sätt och att systemet injusteras korrekt efter installationen. Välj ett företag som har stor erfarenhet av detta. Om du är osäker kan du alltid kontakta det företag som tillverkar aggregaten för att få rekommendation på bra installationsföretag. Då kan du känna dig säker på att leverantören/tillverkaren och installationsföretaget har ett gott samarbete som underlättar vid eventuella framtida problem.
  • Ett ventilationsaggregat är en långsiktig investering vars syfte är att under lång tid producera ett hälsosamt inomhusklimat för dig, din familj och din bostad. Det är därför viktigt att du har tillgång till en tillförlitlig servicepartner som tryggt ser till att ditt aggregat får korrekt service och att slitdelar byts ut i tid. Under aggregatets garantitid är det extra viktigt att filter och reservdelar alltid är original. 
  • Filter till aggregatet ska bytas minst en gång per år. Men i storstadsmiljö med mycket föroreningar eller i områden med hög pollenhatlt rekommenderas filterbyte 2 ggr/år. Dessa filter kan inte dammsugas eftersom dessa partiklar tränger i på djupet i filtren. 

Andra guider